Sắp tới người lao động rút BHXH 1 lần sẽ giảm 1/2 mức hưởng?

Theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015. Thì người tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi hội tụ các điều kiện : Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo…

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXh năm 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội. Những ai được hưởng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng (gọi là tiền trượt giá bhxh 2021) BHXH ? Theo Điều 1 của Thông…

Nhận tiền BHXH 1 lần khi đóng BHXH tự nguyện lời hay lỗ?

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Khi đã tham gia BHXH thì phần lớn nhiều người sẽ…

Thủ tục hưởng bhxh 1 lần 2020 gồm những gì?

Bảo hiểm xã hội 1 lần là 1 trong những chế độ mà người lao động khi nghỉ việc có thể nhận. Điều kiện để hưởng BHXH 1 lần thì tuvanbhxh đã có bài viết hướng dẫn: https://tuvanbhxh.net/khi-nao-se-duoc-nhan-bhxh-1-lan-khi-nghi-viec/ Còn về thủ tục hưởng bhxh 1 lần 2020 thì chắc có nhiều người sẽ còn chưa nắm rõ. Có người thì vừa nghỉ xong thì đến…

Mức trượt giá BHXH 2020 khi nhận BHXH 1 lần

Những ai đã từng hưởng BHXH 1 lần hay đang có ý định hưởng BHXH 1 lần thì không thể bỏ qua mức trượt giá BHXH 2020. Thông thường những ai hưởng BHXH 1 lần từ tháng 01 đến tháng 02 hàng năm thường chưa được áp mức trượt giá, do khoảng tháng 2 đến tháng 3 hàng năm Bộ LĐTB&XH mới công bố mức…

Khi nào sẽ được nhận BHXH 1 lần khi nghỉ việc

Khi bạn tham gia BHXH tại công ty hay tại đơn vị nào đó, lúc nghỉ việc thì điều chắc chắn bạn thắc mắc là khi nào mới được hưởng tiền BHXH? Khi bạn nhận tiền đóng BHXH đó thì được gọi là nhận BHXH 1 lần, vì khi ấy cơ quan BHXH sẽ giữ lại sổ của bạn (trừ trường hợp bạn còn những…