Cách tính năm 2022 có nhuận hay không, tháng 2 có ngày 29 không?

Đầu mỗi năm mới, câu hỏi nhiều người thường thắc mắc hỏi nhau nhiều nhất đó chính là. “Năm nay có nhuận không?”. Tháng 02 năm nay có ngày 29 không (dương lịch)?. Để biết chính xác năm có nhuận hay không hoặc tháng 02 có ngày 29 không bạn có thể tự mình tính toán được theo cách sau:

cách tính năm nhuận

1- Tính năm nhuận theo Dương lịch, tháng 02 có ngày 29 không?

Để tính năm nhuận theo Dương lịch, các bạn sẽ lấy năm đó đem chia cho 4. Nếu kết qua sau khi chia cho 4 mà chia hết thì năm Dương lịch đó là năm nhuận. Với những năm tròn thế kỷ có 2 số 00 ở cuối năm sẽ chia cho 400, nếu chia hết cho 400 thì năm đó được tính là năm nhuận.

Ví dụ:

  • Năm 2000 là năm tròn thế kỷ với 2 số 00, bạn lấy 2000 chia cho 400 và kết quả là chia hết. Vậy năm 2000 là năm nhuận, tháng 02 sẽ có 29 ngày. Tương tự, vào năm 2400 cũng sẽ là năm nhuận vì chia hết cho 400 và tháng 02 có 29 ngày.
  • Năm 2020 là năm nhuận Dương lịch vì chia hết cho 4 và tháng 2 sẽ có 29 ngày, tương tự thì năm 2024 cũng là năm nhuận Dương lịch.
  • Năm 2022 không phải là năm nhuận Dương lịch vì 2022 chia cho 4 dư 2. 

Như các ví dụ cụ thể ở trên thì các bạn đã biết được kết quả năm 2022 có phải là năm nhuận không và tháng 2 năm 2022 có 28 ngày hay 29 ngày.

2 – Cách tính năm nhuận theo Âm lịch.

Đối với năm nhuận âm lịch thì có một tháng nhuận ( 02 tháng trùng nhau). Tháng âm lịch phải lấy ngày Nhật Nguyệt hợp sóc làm đầu (tức là ngày Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất cùng trên một trục đường thẳng). Hai lần hợp sóc cách nhau 29,5 ngày. Cho nên tháng âm lịch đủ là 30 ngày và tháng thiếu là 29 ngày. Vì cách tính như vậy, nên âm lịch bắt đầu vào ngày “sóc” kề với “tiết” Lập xuân. Sai số năm thực là 11 ngày trong một năm. Dồn 3 năm lại thì dư ra 33 ngày. Cho nên qua 3 năm phải nhuận 1 tháng. Rồi dồn 2 năm nữa là được 25 ngày là gần được nhuận 1 tháng. Tính bình quân trong 19 năm thì có 7 tháng nhuận.
Trong mỗi tháng bình thường có một ngày “tiết” và một ngày “khí”. Số ngày tiết và ngày khí bình quân là 30,4 ngày. Do đó ngày của tháng âm lịch có 29,5 ngày. Cho nên sau 2,3 năm sẽ có một tháng chỉ có ngày có “tiết” mà không có “khí” thì dùng tháng đó làm tháng nhuận âm lịch.

Để tính năm âm lịch có nhuận thì cũng không thì các bạn có thể thực hiện như sau:
Đem số biểu của năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Ví dụ:

  • Năm 2020 là năm nhuận theo Âm lịch vì năm 2020 chia cho 19 dư 6.
  • Năm 2021 không phải năm nhuận theo Âm lịch vì năm 2021 chia cho 19 dư 7.
  • Năm 2022 không phải năm nhuận theo Âm lịch vì năm 2022 chia cho 19 dư 8.

3 – Làm sao biết nhuận tháng nào?

Dựa vào các dự liệu đã đề cập trên, có thể dễ dàng biết năm có nhuận hay không, tuy nhiên cách tính tháng âm lịch nào là tháng nhuận của năm nhuận đó thì không đơn giản chút nào. Các nhà lịch pháp phải công phu, kinh nghiệm tính mới chính xác và lập thành bảng để tuân theo. Không có một công thức đơn giản để tính như kiểu tính năm nhuận.
Năm nhuận chỉ là một thủ pháp của các nhà làm lịch nhằm làm cho năm âm lịch và dương lịch không sai lệch nhau nhiều, không có hàm ý gì về thời tiết, khí hậu.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: