Nghĩ việc Công ty tháng 7 có đóng BHXH tự nguyện từ tháng 8 được không?

Bạn đọc tên Nghi, mail: phanthinghi92@gmail.com có câu hỏi như sau: “Cho em hỏi em mới nghĩ Công ty tháng 7/2023 ,giờ em muốn đóng tiếp Bảo hiểm tự nuyện cho tháng 8 trở đi được không ạ?.

Tư vấn BHXH trả lời

Hiện nay chính sách của Nhà nước là khuyến khích người tham gia không nhận BHXH một lần khi nghỉ việc, ngừng tham gia, do đó việc bạn nghĩ việc ở Công ty có ý định đóng tiếp BHXH tự nguyện là hoàn toàn đúng đắn.

Về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có quy định. “Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”. Trường hợp của bạn có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để thời gian được liên tục.

Một số lưu ý cho bạn:

Nếu thời gian tham gia tại Công ty trên tháng 12 đóng bảo hiểm thất nghiệp, thì bạn hãy đến trung tâm dịch vụ việc làm gần nhất để đăng ký nhận Bảo hiểm thất nghiệp. (trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tham gia BHXH tự nguyện).

BHXH tự nguyện chỉ có 02 chế độ là Hưu trí và chế độ tử tuất. Không có các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đồng thời không đóng BHYT và BH thất nghiệp như BHXH bắt buộc. Do đó trường hợp bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải tham gia BHYT.

Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện:

Bạn có thể lựa chọn phương thức đóng: Đóng hằng tháng; Đóng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Về mức đóng, mức thấp nhất là 1,500,000, các mức tiếp theo cộng thêm bội số 50,000. Ví dụ 1,550,000, 1,600,000…

Từ mức đóng bạn x với tỉ lệ BHXH (22%) sẽ ra số tiền đóng của 1 tháng. Sau đó x với phương thức đóng mà bạn đã chọn.

Lưu ý: Người tham gia được Nhà nước hỗ trợ 10% trên mức 1,500,000 (cận nghèo là 25%, hộ nghèo 30%). Tương ứng mỗi tháng bạn sẽ được hỗ trợ 33,000 đồng (1,500,000 x 22% x 10%).

Ví dụ bạn chọn mức đóng 1,500,000, phương thức đóng 3 tháng thì số tiền đóng của bạn như sau:

Số tiền đóng theo quy định: 1,500,000 x 22% x 3 = 990,000 đồng.

Số tiền ngân sách hỗ trợ: 33,000 x 3 = 99,000 đồng.

Số tiền phải đóng: 990,000 – 99,000 = 891,000 đồng.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: