Người tham gia BHXH tự nguyện có được nhận hỗ trợ theo NQ 116 không?

Bạn đọc hỏi: Tôi đang là lao động tự do, có tham gia BHXH tự nguyện đóng được hơn 2 năm. Tôi nghe nói có chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vậy tôi có được hưởng chính sách này không?

Tuvanbhxh trả lời

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Vậy người tham gia BHXH tự nguyện có được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116/NQ-CP nhằm giúp đỡ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không?

Để giải đáp vấn đề này. Thì cần hiểu rằng chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

  • Hưu trí;
  • Tử tuất.

Ngoài ra. Căn cứ tại Điều 87 Luật BHXH 2014 về phương thức đóng BHXH tự nguyện của người tham gia như sau:

Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Về vấn đề BHTN. Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, nếu tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ không được tính đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Về Nghị quyết 116/NQ-CP quy định về đối tượng được hưởng hỗ trợ như sau:

  • NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như thế thì chỉ những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc đã nghỉ việc mà thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu thì mới sẽ hưởng tiền hỗ trợ. Nên tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116./NQ-CP.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. E có đưa vợ đi sinh về và bị cách li tập trung 14 ngày sau đó cách li ở nhà 14 ngày.vậy e có được nhận gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 k ạ

Comments are closed.