Bị cách ly y tế 21 ngày, vẫn hưởng lương có nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP?

Bạn đọc “Dương Thị Tuyền” hỏi: Tôi nghỉ cách ly y tế 21 hôm theo diện F2 có được hưởng lương ở công ty thì có hưởng trợ cấp theo nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ không? Nếu được thì cần giấy tờ gì và được thì đơn vị nào chi trả?.

Tuvanbhxh trả lời:

Căn cứ vào các quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP, và Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68. Quy định các trường hợp được hưởng hỗ trợ khi đang tham gia BHXH có nêu như sau:

“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.”

Như quy định như trên, để nhận được hỗ trợ thì người lao động phải thỏa mãn điều kiện nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng từ 15 ngày trở lên và năm trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19….thì mới hưởng được hỗ trợ.

Trường hợp của bạn có bị cách ly y tế 21 ngày, tuy nhiên bạn vẫn hưởng lương. Do đó không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn