Số tiền hưởng một lần khi đang hưởng hưu ra nước ngoài định cư?

Bạn đọc HUỲNH THỊ MỘNG TRINH, địa chỉ mail Huynhthimongtrinh28XX@gmail.com gửi đến câu hỏi như sau: Tôi đã hưởng lương hưu gần được 4 năm (kể từ tháng 11/2019). Giờ ra nước ngoài định cư muốn hưởng tiền BHXH một lần , xin cho hỏi số tiền hưởng một lần này được bao nhiêu? Thủ tục rút tiền hưởng BHXH một lần?

đang hưởng hưu ra nước ngoài định cư
Tiền một lần khi đang hưởng hưu mà ra nước ngoài định cư?

1 – Đang hưởng hưu thì có được hưởng 1 lần khi ra nước ngoài định cư?

Việc người đang hưởng hưu vì điều kiện gì đó mà ra nước ngoài định cư, đã được quy định rõ trong Luật BHXH. Cụ thể, tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài định cư như sau:

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

2 – Tính tiền nhận một lần khi đang hưởng hưu mà ra nước ngoài định cư

Căn cứ theo quy định trên việc tính số tiền cần phải biết được thời gian đã đóng bảo hiểm và mức lương hưu hàng tháng đang hưởng (bạn không cung cấp). Giả sử thời gian tham gia Bảo hiểm của bạn là 30 năm và mức hưởng hưu hàng tháng là 3.000.000 đồng , thì có thể tính được số tiền hưởng một lần như sau:

(1) Thời gian bảo hiểm đóng sau năm 2014 (từ năm 2014 đến năm 2019) là 06 năm x 02 = 12 tháng.

(2) Thời gian bảo hiểm đóng trước năm 2014 là 24 năm x 1,5 = 36 tháng.

(3) Số tháng đã hưởng lương hưu (từ tháng 11/2019 đến tháng 04/2023 là 42 tháng. Mỗi tháng đã hưởng lương hưu sẽ bị trừ 0,5 tháng lương hưu: 42 x 0.5 = 21 tháng.

=> Số tiền hưởng một lần = [(1) + (2) – (3) ] * 3.000.000 = 81,000,000 đồng.

3 – Hồ sơ để hưởng một lần khi đang hưởng hưu ra nước ngoài định cư?

Căn cứ vào Điều 109 của Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng một lần khi đang hưởng hưu ra nước ngoài định cư như sau:

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. Mẫu 14-HSB

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp; (có bản dịch sang Tiếng Việt)

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; (có bản dịch sang Tiếng Việt).

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: