Đóng BHXH 12 năm thì nên rút BHXH một lần hay hưởng lương hưu?

Bạn đọc “Lê Hải Thanh”, Gmail: haithanhxx59@gmail.com có gửi câu hỏi đến Tuvanbhxh như sau:

“Tôi sinh năm 1959, tôi đã đóng BHXH được 12 năm, tôi muốn tư vấn:

 1. Đóng tiếp theo quy định để được hưởng lương hưu.
 2. Rút một lần, tính toán thế nào cho lợi nhất.”

TUVANBHXH THÔNG TIN ĐẾN BẠN NHƯ SAU:

I – TIẾP TỤC ĐÓNG BHXH ĐỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU HOẶC RÚT BHXH MỘT LẦN

Đầu tiên, bạn có thể tham khảo 02 bài viết này: Tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì mức lương hưu tính thế nào?Tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ trong năm 2022 như thế nào?”. Theo thông tin, bạn đã tham gia BHXH được 12 năm, Tuvanbhxh chưa rõ là bạn tham gia BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện và bạn làm công việc gì? Do đó, Tuvanbhxh sẽ loại trừ các trường hợp khác và tư vấn theo hướng bạn đã tham gia BHXH bắt buộc.

A – TIẾP TỤC ĐÓNG BHXH ĐỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì điều kiện hưởng lương hưu bao gồm 02 điều kiện:

 1. NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;
 2. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của BLLĐ năm 2019.

Theo thông tin, thì năm nay bạn 62 tuổi, đã đủ tuổi theo quy đinh của Luật Lao động. Tuy nhiên, thời gian đóng BHXH của bạn chưa đủ 20 năm.

Căn cứ Điều 61 Luật BHXH năm 2014 thì bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và bạn có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (nhằm có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên) để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Bạn có thể tham khảo 02 bài viết: Phương thức đóng BHXH tự nguyện, thời gian đóng, mức đóng năm 2021 như thế nào?Đối tượng, phương thức đóng BHXH tự nguyện. Có thể thay đổi phương thức đóng?”.

Theo đó, căn cứ Khoản 2 Điều 73, điểm đ Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH năm 2014; điểm e Khoản 1 Điều 9, Khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì bạn có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho 08 năm còn thiếu nhằm cho đủ 20 năm đóng BHXH, để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Khi đó, mức đóng cho lần này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

B – RÚT BHXH MỘT LẦN

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 thì NLĐ có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Bạn có thể tham khảo bài viết: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục rút BHXH một lần – Thời gian nhận tiền này để rõ hơn.

Như vậy, với thông tin bạn cung cấp thì bạn có hai lựa chọn: một là, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đóng một lần 08 năm nhằm đủ điều kiện 20 năm đóng BHXH trở lên để hưởng lương hưu khi hiện nay bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật); hai là, rút BHXH một lần theo quy định của Luật BHXH.

Nên đóng tiếp BHXH để hưởng hưu hay chọn nhận BHXH 1 lần?
Nên đóng tiếp BHXH để hưởng hưu hay chọn nhận BHXH 1 lần? – Ảnh minh họa

II. NÊN HƯỞNG BHXH MỘT LẦN HAY HƯỞNG LƯƠNG HƯU

A – SO SÁNH MỨC HƯỞNG

Căn cứ Điều 85, Điều 86 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của NLĐ, NSDLĐ tham gia BHXH bắt buộc thì NLĐ đóng số tiền hằng tháng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NSDLĐ hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ là 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Căn cứ Điều 7, Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Điều 56, Điều 62 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng và mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng BHXH.

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH một lần.

Giả sử trường hợp như sau:

 • Tiền lương bình quân đóng BHXH của NLĐ là 100. Tổng số tiền mà NLĐ và NSDLĐ đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của BHXH trong một năm là: 100 * 22% * 12 (tháng)= 264.
 • Tổng số tiền lương hưu nhận được trong một năm ở mức thấp nhất là: 100 * 45% * 12 (tháng) = 540. (>264)
 • Tổng số tiền hưởng BHXH một lần cho một năm ở mức cao nhất là: 100 * 02 * 01 (năm) = 200. (<264)

Ta thấy rằng, nếu cùng một thời gian đóng BHXH thì tổng số tiền khi hưởng lương hưu hằng tháng sẽ cao hơn nhiều khi hưởng BHXH một lần. Nếu hưởng BHXH một lần thì mức hưởng cho mỗi năm sẽ thấp hơn so với tiền lương bình quân đóng BHXH (thiệt 0.64 tháng cho mỗi năm đóng BHXH).

B – CÁC PHÚC LỢI KÈM THEO

Đối với hưởng BHXH một lần thì NLĐ có nguồn tài chính nhất định (số tiền “tươi”) để sử dụng hoặc giải quyết các vấn đề trước mắt. Tuy nhiên NLĐ sẽ không còn được hưởng các phúc lợi kèm theo việc hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH.

Đối với hưởng lương hưu hằng tháng thì NLĐ được các phúc lợi kèm theo:

Ngoài hằng tháng được hưởng lương hưu. Hàng năm khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu thì họ cũng được điều chỉnh theo quy định.

Trợ cấp tử tuất do quỹ BHXH chi trả dành cho thân nhân NLĐ trong trường hợp NLĐ chết.

Trợ cấp mai táng dành cho gia đình/người lo mai táng trong trường hợp NLĐ chết.

Được cấp thẻ BHYT, quỹ BHXH đóng BHYT và được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật BHYT.

Nhìn chung, hưởng lương hưu hằng tháng NLĐ sẽ được nhiều lợi ích hơn hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên, quyền lựa chọn vẫn là của bạn; do tùy vào hoàn cảnh, mục đích và nhu cầu của NLĐ. Do đó, cần cân nhắc, xem xét trước khi quyết định. Thông tin đến bạn!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

 1. Trần Văn Sơn

  - Edit

  Tôi thầm gia bảo hiểm xã hội được 21 năm thì có đủ điều kiện nghỉ hưu không, theo quy định thì tuổi tôi vẫn chưa đủ

Comments are closed.