Phương thức đóng BHXH tự nguyện, thời gian đóng, mức đóng năm 2021 như thế nào?

548 lượt xem

Trước khi tham gia BHXH tự nguyện thì người tham gia cần phải nắm rõ một số quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, thời điểm đóng, mức đóng, phương thức đóng….

Bài viết này xin chia sẽ với các bạn đọc giả phương thức đóng BHXH tự nguyện và thời điểm đóng BHXH tự nguyện.

mức đóng bhxh tự nguyện

>> Tham gia BHXH tự nguyện gồm chế độ nào.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia sẽ được lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng đóng 1 lần, 6 tháng đóng 1 lần, 12 tháng đóng 1 lần, đóng 1 lần cho nhiều năm (tối đa không quá 5 năm).

Đối với những ai đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) có thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm thì đóng cho những năm còn thiếu để hưởng hưu ngay (tối đa không năm 10 năm).

Có thể thấy người tham gia có nhiều lựa chọn phương thức đóng BHXH tự nguyện để phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện của mình.

Thời điểm đóng BHXH tự nguyện

Khi đã xác định cho mình phương thức đóng thì người tham gia cần quan tâm đến thời điểm đóng BHXH tự nguyện đẻ tránh việc đóng trễ hạn làm gián đoạn thời gian tham gia.

Tương ứng với từng phương thức đóng BHXH tự nguyện thì sẽ có quy định thời gian đóng cụ thể:

Đóng trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;
Đóng trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
Đóng trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
Đóng trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định như trên mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

phương thức đóng bhxh tự nguyện

Mức đóng BHXH tự nguyện

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Nếu chọn mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.