Các trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện được rút BHXH một lần – Mức hưởng thế nào?

BHXH tự nguyện (BHXH TN) là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Người tham gia BHXH TN là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH năm 2014.

Tuy nhiên, trong những trường hợp mà NLĐ cần một số tiền để chi tiêu hoặc giải quyết các vấn đề trước mắt đang gặp phải trong cuộc sống hoặc cần một khoản tiền khá lớn để đầu tư, làm ăn, kinh doanh hoặc một lý do cá nhân nào đó khiến cho người tham gia BHXH TN có nhu cầu rút BHXH một lần.

Như vậy, để được rút BHXH TN một lần thì NLĐ phải cần điều kiện gì hoặc thuộc trường hợp nào mới có thể rút BHXH TN một lần và mức hưởng ra sao?

THỨ NHẤT – CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI THAM GIA BHXH TN ĐƯỢC RÚT BHXH MỘT LẦN

Căn cứ Khoản 1 Điều 77 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 (Người tham gia BHXH TN là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này) Luật BHXH năm 2014 mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 (Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 BLLĐ năm 2019) Luật BHXH năm 2014 nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH;

Căn cứ Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 thì tuổi nghỉ hưu được quy định như sau: “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 (Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của NLĐ cụ thể xem tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

Hai là, ra nước ngoài để định cư;

Ba là, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

THỨ HAI – MỨC HƯỞNG BHXH TN MỘT LẦN

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13; Khoản 2, Khoản 3 Điều 77 Luật BHXH năm 2014; Khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Lưu ý:

  1. Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
  2. Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định trên không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH TN, trừ trường hợp người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: