Tham gia BHTN rồi nghỉ việc, khi tham gia lại bao lâu mới hưởng được BHTN?

Bạn đọc tên Thanh, mail kthanh19xx@gmail.com gửi câu hỏi: Trường hợp đã đóng Bảo hiểm nhưng nghỉ việc chưa hưởng BHTN. Sau đó đi làm lại và tiếp tục đóng thì quy định phải đóng bao lâu để được lãnh BHTN, hay vẫn phải tham gia từ đủ 12 tháng như người mới tham gia?.

Câu hỏi này, TUVANBHXH xin trả lời cho bạn như sau:

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Để hưởng được BHTN thì người tham gia phải thỏa được các điều kiện như sau:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp; Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Như vậy căn cứ theo quy định trên, bạn hãy xem mình có đủ 12 tháng đóng BHTN trở lên trong thời gian 24 tháng khi chấm dứt hợp đồng làm việc với Công ty sau hay không! hoặc nếu đủ 12 tháng BHTN trở lên trong thời gian 36 tháng nếu bạn hợp đồng làm việc từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

>> Hồ sơ hưởng BHTN như thế nào?

Do bạn không nêu thời gian tham gia BHTN cụ thể nên chúng tôi không thể trả lời chi tiết cho bạn, hy vọng bạn căn cứ vào quy định trên để xem mình có đủ điều nhận nhận BHTN hay không (lưu ý các phần tô đậm).

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: