VssID bổ sung tính năng hiển thị tháng chưa đóng BHXH, BHTN

Nếu ai đang sử dụng ứng dụng VssID thì có thể nhận thấy sự thay đổi, khi BHXH Việt Nam vừa cập nhật phiên bản 1.6.5. Trong lần nâng cấp này BHXH Việt Nam bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN tại chức năng Quản lý cá nhân => Quá trình tham gia.

hiển thị tháng chưa đóng BHXH
VssID cập nhật thêm tính năng hiển thị tháng chưa đóng BHXH, BHTN

Khi người dùng vào phần “Quá trình tham gia”,người tham gia sẽ nhận thấy thời gian chưa đóng BHXH được tô đỏ. Đồng thời người tham gia có thể xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN tại cơ quan BHXH đang quản lý.

chi tiết đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN
Xem chi tiết đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN

Đồng thời, thực hiện gửi thông báo trên VssID cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ – BNN) của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật BHXH năm 2014 từ ngày 30 trở lên.

Nội dung thông báo như sau:

“Kính gửi: Ông/bà ……………………..,

BHXH … thông báo chi tiết thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD – BNN tại đơn vị [Mã đơn vị] – [Tên đơn vị] như sau:

– BHXH: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

– BHYT: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

– BHTN: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

– BHTNLĐ-BNN: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

Trân trọng./.”

Thời gian gửi thông báo: Ngày 10 hằng tháng. Như vậy với tính năng vừa cập nhật này, người tham gia sẽ nắm được thông tin về việc đóng BHXH, BHTN của mình tại thời điểm hiện tại để có thể đảm bảo quyền lợi tham gia của mình.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: