Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng thất nghiệp không?

Rất nhiều trường hợp người lao động “nhảy việc” hoặc vì lý do nào đó mà phải nghỉ việc tại Công ty này sau đó lại làm việc tại nhiều Công ty khác (thời gian đóng không liên tục). Như vậy trường hợp này người lao động khi đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng thất nghiệp không?

BHTN là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi bị mất việc làm, hỗ trợ NLĐ học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN.

Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng thất nghiệp
Giải đáp việc đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Theo đó, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ đang đóng BHTN phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013. Một trong những điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải đảm bảo thời gian đóng BHTN theo khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, cụ thể như sau:

1 – Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm. Trong đó, điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định về HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

2 – Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm. Tại điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Tuy nhiên, loại HĐLĐ này đã bị xóa bỏ và không còn quy định trong loại HĐLĐ tại Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019.

Như vậy, vấn đề đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng thất nghiệp sẽ được giải quyết khi chỉ cần đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: