Đóng BHTN 05 tháng thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng BHXH và BHTN được 05 tháng, bây giờ em nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?.

Tuvanbhxh thông tin đến bạn:

Điều kiện để người tham gia được hưởng hay không được hưởng trợ cấp BHTN đều được quy định trong Luật Việc làm 2013. Cụ thể là căn cứ Điều 49 “Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp” đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đóng BHTN 05 tháng
Đóng BHTN 05 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 (Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập).

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Như vây, theo căn cứ trên (khoản 2) thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chỉ đóng BHTN 05 tháng.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, bạn tham gia BHTN 05 tháng là không đáp ứng điều kiện để hưởng trợ cấp BHTN. Tuy nhiên thời gian tham gia của bạn vẫn được bảo lưu, nếu về sau có tham gia nơi khác sẽ được cộng dồn vào và nếu thời gian sau đủ điều kiện thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: