Sau ngày 30/11/2021, NLĐ đang tham gia BHTN làm gì để được hỗ trợ theo NQ 116?

Bạn đọc có địa chỉ mail ealrgrey@gmail.com, gửi đến TUVANBHXH câu hỏi như sau:.

“Xin chào, Hiện tại em vẫn đang tham gia BHTN. Sau ngày 30/11/2021, Em tự làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị Quyết 116 trên cổng dịch vụ công hay app VssID như thế nào ạ. Hay nộp Hồ sơ giống như của NLĐ đã tạm ngưng BHTN’.

TUVANBHXH Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP nhằm mục đích:.

  • Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
  • Góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động.
  • Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.
  • Phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

1 – Người đang tham gia BHTN mà chưa gửi hồ sơ hưởng hỗ trợ thì sau ngày 30/11/2021 sẽ làm thể nào?

Về trình tự, thủ tục đề nghị hưởng, cũng được cụ thể hóa trong Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó đối với người lao động đang tham gia BHTN, thì sẽ được người sử dụng lao động lập danh sách từ danh sách từ BHXH gửi về. Thời hạn chậm nhất để thực hiện chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Trường hợp của bạn đến nay đã hết hạn để người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị nên bạn không thể hưởng hỗ trợ thông qua công ty được nữa.

Tuy nhiên Khoản 3, Điều 3 của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định:

“Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động thuộc đối tượng khoản 1 Điều này (người đang tham gia BHTN) chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định khoản 2 (người đang bảo lưu BHTN) Điều này.”

Do đó để nhận được hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP thì bạn gửi hồ sơ như trường hợp lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN.

2 – Thủ tục và hình thức gửi đề nghị

Theo Điều 2 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định

“Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021″.

Các hình thức bạn có thể thực hiện gửi đề nghị như sau:

  • Gửi trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN . Xem hướng dẫn.
  • Gửi đề nghị trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). Xem hướng dẫn.
  • Gửi đề nghị thông qua dịch vụ bưu chính (điền mẫu 04 gửi bản giấy).
  • Gửi trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: