Nhận tiền BHXH 1 lần khi đóng BHXH tự nguyện lời hay lỗ?

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Khi đã tham gia BHXH thì phần lớn nhiều người sẽ xác định sẽ tham gia đến khi đủ điều kiện về hưu theo quy định.

Tuy nhiên vì một số trường hợp bất khả kháng mà một số người tham gia BHXH tự nguyện lại lựa chọn nhận BHXH 1 lần khi chưa đủ 20 năm.

Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì bạn hãy cân nhắc xem nhận BHXH 1 lần BHXH tự nguyện có lời không? Sau đó hãy quyết định làm thủ tục nhận tiền BHXH 1 lần!

BHXH 1 lần

Trước hết cần nói lại mức đóng BHXH tự nguyện. Mức đóng = 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn.

Tiếp đến là cách tính tiền BHXH 1 lần: Mỗi năm tham gia: Trước năm 2014 mỗi năm tham gia sẽ hưởng 1,5 lần tháng lương bình quân, tham gia từ năm 2014 trở về đây thì mỗi năm tham gia bằng 2 tháng lương bình quân.

=> Từ những quy định như trên thì chúng ta có thể tính trước nếu có ý định BHXH 1 lần khi đang đóng BHXH tự nguyện.

tính tiền BHXH 1 lần

Ví dụ 1: Anh B sinh năm 1989 thuộc đối tượng bình thường (được Nhà nước hổ trợ 10% trên mức chuẩn hộ nghèo) có thời gian tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 01/2019 đến tháng 09/2019 với mức tham gia là 1.000.000 đồng. Tổng thời gian tham gia là 09 tháng, số tiền đóng mỗi tháng là 204.600 đồng (1.000.000 x 22% – (700.000 x22%x10%)) -> số tiền đóng của 09 tháng là: 9 x 204.600 = 1.841.400 đồng.

Nếu như có ý định hưởng BHXH 1 lần thì phải nhưng đóng sau 1 năm. Cụ thể là tháng 10/2020 anh đủ điều kiện nhận, số tiền anh được nhận như sau:

Do tham gia dưới 12 tháng và hệ số trượt giá năm 2019 là 1,0 nên số tiền nhận là: 1.000.000 x 9 x 22% x 1 = 1.980.000 – 138.600 (tiền ngân sách hổ trợ 10%) = 1.841.400 đồng.

Như vậy số tiền được nhận sẽ bằng số tiền đã đóng.

Ví dụ 2: Cũng là trường hợp ở trên nhưng có thời gian tham gia từ 01/2019 đến 06/2020 mức đóng là 1.000.000 đồng.

Số tiền đóng trong 18 tháng là: {1.000.000 x 22% – (700.000 x 22% x10%)} x 18 = 3.682.800 đồng.

Nếu muốn nhận BHXH 1 lần thì phải dừng đóng sau 1 năm đến tháng 07/2021 sẽ đủ kiều kiện nhận tiền, số tiền được nhận là:

1 năm 06 sẽ được 3 tháng lương bình quân: 1.000.000 x 3 x 1,0 (hệ số trượt giá) = 3.000.000 – 277.200 (tiền ngân sách hỗ trợ) = 2.722.800 đồng.

Từ 2 ví dụ trên có thể thấy BHXH tự nguyện không phải là hình thức đầu tư sinh lời mà thay vào đó hướng đến người tham gia nhận lương hưu khi về gia nhằm đảm bảo an sinh xã hội, không khuyến khích nhận BHXH 1 lần.

Nếu như có nhu cầu nhận hãy tính thật kỹ, tùy theo số tháng tham gia, hệ số trượt giá mà lựa chọn thời điểm tham gia cho hợp lý.

.

Chia sẽ bài viết:

Một ý kiến cho bài viết “Nhận tiền BHXH 1 lần khi đóng BHXH tự nguyện lời hay lỗ?

  1. Đóng Bhxh Bắt buộc,sau đóng thêm Bhxh tự nguyện, lại bị trượt tuổi vì sinh cuối năm, chúng tôi quá thiệt thòi vì sinh không đúng thời điểm!

Comments are closed.