Mẫu số 02, mẫu số 03,mẫu số 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Đã qua nhiều ngày triển khai gói hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đã có nhiều lao động đang làm việc được chủ sử dụng lao động lập danh sách nhận hỗ trợ. Người lao động đã nghỉ việc thì bằng nhiều cách đã gửi đề nghị đến BHXH để đề nghị nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp chưa nắm rõ được quy trình thực hiện cũng như mẫu biểu, bài viết xin điểm lại quy trình thực hiện và cung cấp mẫu biểu (dạng word và dạng excel đối với một số mẫu) cho những người chưa thực hiện được

I – Trình tự, thủ tục thực hiện.

Theo Điều 3 của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định rất rõ về “Trình tự, thủ tục thực hiện”.

1. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

a) Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

a) Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II – Mẫu biểu thực hiện

Theo quy theo trình như trên có thể thấy đơn vị sử dụng lao động sẽ sử dụng mẫu 02, mẫu 03 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg để lập danh sách lao động đang tham gia.

Đối với người lao động đã nghỉ việc, đang bảo lưu thời gian đóng BHTN thì lập mẫu số 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên người lao động có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công BHXH và trên ứng dụng VsID.

=> Đề nghị nhận hỗ trợ BHTN trên cổng dịch vụ công BHXH: Xem tại đây.

=> Đề nghị nhận hỗ trợ BHTN trên ứng dụng VssID: Xem tại đây.

Trường hợp người lao động và đơn vị cần mẫu giấy để gửi trực tiếp có thể tải các mẫu biểu; mẫu số 02, mẫu số 03, mẫu số 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcDownload
Mẫu 02,03,04 bản Word01/10/2021 01/10/2021
Mẫu 04 bản Word 01/10/2021 01/10/2021
Mẫu 02,03 bản Excel 01/10/2021 01/10/2021

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Tôi đã nộp hồ sơ bằng ứng dụng VSSID từ ngày 04 tháng 10, đến ngày 07 tháng 10, tôi gọi điện thoại cho BHXH quận Phú Nhuận, (nơi tôi gửi hồ sơ) để hỏi thì được nhân viên trả lời sẽ giải quyết sớm nhất vào cuối tháng 10. Tôi lại hỏi sao trên mạng báo là trong vòng 10 ngày làm việc sẽ có kết quả? Tôi được nhân viên trả lời là do lỗi mạng, nếu có bị lỗi mạng thì khắc phục đâu có lâu như vậy, câu trả lời của nhân viên phòng BHXH Phú Nhuận khiến tôi thất vọng.

  2. Trên thông tư là cơ quan bhxh gửi danh sách cho đơn vị rồi các Cty sẽ làm mẫu 02 hoặc 03,04 tuỳ trường hợp mà gửi về cho bhxh, tuy nhiên nhiều cơ quan bhxh vẫn yêu cầu các Cty tự làm danh sách gửi về bhxh, có Cty có hàng trăm hàng ngàn nv thì phải liên hệ đến tùng từng người để biết được thời gian tham gia BHTN vì nhiều nv đã từng làm ở nhiều nơi nên không thể biết được ai tham gia BHTN bao nhiêu năm, trong khi số liệu này đã có trên bhxh, ngoài ra còn việc không được ghi tên ngân hàng mà phải ghi mã số ngân hàng theo mã của bhxh nữa

Comments are closed.