Download mẫu 05b-KT theo CV 2236/BHXH-TST về tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc

Mẫu 05b-KT được ban hành kèm theo Công văn số 2236/BHXH-TST ngày 16/8/2022 của BHXH Việt Nam. “Về việc hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc”. Theo đó đối với các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động hoặc tham gia không đầy đủ thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện các biện pháp để đơn vị thực hiện.

Mẫu 05b-KT trách nhiệm lập thuộc về đơn vị (công ty, doanh nghiệp….) để báo cáo tình hình lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Báo cáo cụ thể tình hình số lao động đang tham gia BHXH, chưa tham gia BHXH, số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT tại đơn vị khác (là người làm việc theo nhiều HĐLĐ).

Ngoài ra có phần cam kết của đơn vị về thực hiện đóng BHXH, BHYT cho người lao động với cơ quan BHXH.

Mẫu 05b-KT, thuộc mẫu Công văn báo cáo của đơn vị, kèm theo đó là 3 bảng danh sách: Danh sách lao động thuộc đối tượng tham gia BHHX, BHYT bắt buộc đang tham gia tại đơn vị khác; Danh sách lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và danh sách lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia.

Download mẫu 05b-KT

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcDownload
Mẫu 05b-KT16/08/202216/08/2022

Hướng dẫn điền mẫu 05b-KT

Tại các số được đánh dấu trong mẫu đơn, bạn điều theo hướng dẫn sau:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (nếu có).

(2) Tên cơ quan BHXH đã gửi thông báo đề nghị đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT.

(3) Tên đơn vị/doanh nghiệp, ghi đúng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(4 )Ghi mã số thuế, hoặc mã số ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(5) Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm, tổ dân phố/xã, phường, thị trấn/huyện, quận, thành phố, thị xã / tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(6) Giám đốc, Tổng giám đốc.

danh sách lao động kèm theo 3 bảng (nếu có).

Download Công văn số 2236/BHXH-TST

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: