Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Mẫu số 01a-UQ – Danh sách nhân viên của Tổ chức dịch vụ. Đây là mẫu được kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Mục đích dành để các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT lập danh sách nhân viên của mình gửi cơ quan BHXH.

Như vậy trách nhiệm lập mẫu số 01a-UQ thuộc về các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Mẫu số 01a-UQ
Mẫu số 01a kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH

Tải mẫu

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Mẫu số 01a-UQ12/5/202201/07/2022

Hướng dẫn lập mẫu số 01a-UQ

Cột A: Số thứ tự nhân viên

Cột B: Họ và tên nhân viên

Cột 1: Mã số BHXH của nhân viên (có thể xem bài viết để biết mã số nhân viên của mình).

Cột 2: Mã số nhân viên, nếu nhân viên đã được bồi dưỡng, tập huấn, được cấp mã số nhân viên.

Cột 3, 4: Ngày, tháng, năm sinh của nhân viên. Nhân viên Nam điền cột số 3, nhân viên nữ điền cột số 4.

Cột 5: Số điện thoại di động của nhân viên.

Cột 6: Ghi chú (nếu có).

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: