Thông báo số 2889/TB-HĐTD, danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn, tuyên dụng viên chức vào làm tại BHXH TP HCM

Ngày 15/9/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 2889/TB-HĐTD. Thông báo ban hành danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Danh mục tài liệu gồm 02 phần: Phần kiến thức chung và phần kiến thức chuyên ngành.

I – Phần kiến thức chung gồm các tài liệu:

1- Luật Viên chức số 58/2020/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

2 – Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

3 – Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lương, cán bộ, công chức, viên chức.

4- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

5 – Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyền dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6 – Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lương, cán bộ, công chức, viên chức.

7 – Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.

II – Phần kiến thức chuyên ngành

Với phần chuyên ngành, trong Thông báo đã cụ thể hoá theo từng vị trí chuyên môn như: chính sách, giám định BHYT, thu – sổ thẻ, kế toán. Các bạn có thể tải về Thông báo để xem chi tiết,

Tải Thông báo số 2889/TB-HĐTD

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
TB 2889/TB-HĐTD15/9/202315/9/2023

Danh mục tài liệu, đối với các văn bản quy phạm pháp luật các bạn có thể tìm trên google để xem. Đối với các danh mục do BHXH phát hành các bạn có thể tải theo đính kèm của Thông báo.

Tải danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tên văn bảnTải về
DM tài liệu ôn tập BHXH

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: