Quyết định 1155/QĐ-BHXH. Ban hành quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BHXH. Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thay thế cho Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016.

Quyết định quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Trong đó tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp; tổ chức và cá nhân có liên quan là một điểm mới.

Theo đó tổ chức dịch vụ đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện dịch vụ thu BHXH, BHYT do cơ quan BHXH ủy quyền làm đại lý thu theo quy định điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định về hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT, phân cấp ký Hợp đồng.

+ BHXH huyện thực hiện ký Hợp đồng; gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện.

+ BHXH tỉnh thực hiện ký Hợp đồng; gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh hoặc liên huyện trong tỉnh hoặc địa bàn thành phố thuộc tỉnh.

+ BHXH Việt Nam: Ký Hợp đồng, gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Ngoài ra, Quyết định 1155/QĐ-BHXH còn quy định cụ thể quy trình ký hợp đồng, sửa đổi hợp đồng, gia hạn hợp đồng và quy định chấm dứt hợp đồng.

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Quyết định 1155/QĐ-BHXH12/5/202201/7/2022

Chia sẽ bài viết: