[Dự thảo] Đề xuất thêm hình thức BHYT bổ sung ngoài BHYT cơ bản

Theo Luật BHYT hiện tại, người tham gia BHYT theo hộ gia đình được hưởng quyền lợi 80% trong phạm vi BHYT. Mức đóng BHYT người đầu tiên trong gia đình dựa trên mức lương cơ sở nhân với tỉ lệ BHYT theo quy định (hiện tại là 1,490,000 x 4,5%), các thành viên còn lại trong gia đình được giảm lần lượt 30%,40%,50%,60% so với người thứ nhất.

BHYT bổ sung
Dự thảo Luật BHYT sửa đổi bổ sung thêm hình thức BHYT “Bổ sung”.

Vừa qua Bộ y tế vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành về Luật BHYT sửa đổi. Trong đó đáng chú ý là Dự luật đề xuất thêm hình thức BHYT bổ sung (tự nguyện), sau khi đã tham gia BHYT cơ bản.

Khi có đủ điều kiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng và trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện các gói sản phẩm BHYT bổ sung, với sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại. Mức đóng – hưởng theo hợp đồng giữa người tham gia và cơ quan/doanh nghiệp thực hiện. Quỹ BHYT bổ sung tự chủ hoàn toàn về tài chính, độc lập với Quỹ BHYT cơ bản.

Trường hợp có số thu lớn hơn số chi trong năm tài chính, Quỹ BHYT bổ sung dành 30% số kết dư để hỗ trợ mua bổ sung BHYT cho các đối tượng chính sách, khó khăn; trường thâm hụt, Quỹ BHYT tự điều chỉnh mức đóng, mức hưởng.

Về mã số BHYT, Dự luật đề xuất, mã gồm ký tự chữ (xác định quyền lợi hưởng) và số sẽ định danh cá nhân tham gia, trong đó các số cuối là duy nhất với mỗi người, liên thông hoặc sử dụng cùng mã định danh cá nhân, số căn cước công dân, mã số Bảo hiểm xã hội, không thay đổi với mỗi người.

Mã số BHYT được tích hợp liên thông với cơ sở sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với quy định này, dự luật bỏ quy định liên quan tới cấp lại, đổi, thu hồi thẻ BHYT, các thay đổi nếu có sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu điện tử và thông báo cho người tham gia.

Nếu dự Luật được thông qua, thì các cá nhân tham gia BHYT sẽ có thêm lựa chọn để hưởng thêm quyền BHYT cao hơn so với quy định hiện hành.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: