Đóng BHXH bắt buộc thời gian 03 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

Là chị em phụ nữ khi sinh con thì chế độ thai sản được xem là sự quan tâm không thể thiếu khi tham gia BHXH. Vì thế trước khi sinh con, lao động nữ cần chú ý đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH như thế nào để được hưởng chế độ thai sản?
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH 2014, lao động nữ sinh con đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được quy định như sau:

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Ví dụ: Bà B đóng BHXH từ tháng 09/2020 đến tháng 04/2021 và sinh con vào ngày 15/04/2021. Như vậy, Bà B có 08 tháng đóng BHXH bắt buộc trước khi sinh con và đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Thời gian nghỉ hưởng thai sản.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ sinh con trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x 06.

Bên cạnh đó, lao động nữ còn được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp lao động nữ sinh con không cần đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà vẫn được hưởng đầy đủ chế độ thai sản nêu trên. Lao động nữ đáp ứng đủ 03 điều kiện sau đây:

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên;

– Đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Ví dụ: Bà H đóng BHXH từ tháng 01/2019. Bà mang thai từ tháng 7/2020 và nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bệnh viện từ tháng 8/2020. Đến tháng 04/2021 thì sinh con. Như vậy, bà H đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản do:

+ Bà H nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền sinh con.

+ Bà H đã đóng BHXH 1 năm 7 tháng.

+ Bà H đã đóng BHXH 04 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp ngoại lệ:

Đối với trường hợp lao động nữ sinh con không đáp ứng được đủ các điều kiện nêu trên thì không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Nhưng, lao động nữ vẫn có thể thỏa thuận với doanh nghiệp tạm hoãn hợp đồng lao động một khoản thời gian nhất định để sinh và chăm con.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động nữ phải có mặt tại nơi làm việc và doanh nghiệp phải nhận người này trở lại làm việc. Nếu lao động nữ không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì phải thỏa thuận với doanh nghiệp về thời điểm có mặt.

Các lao động nữ có thể tìm hiểu qua thông tin trên giúp mình có nhiều thông tin cần thiết để thực hiện theo quy định nhằm được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH được đảm bảo quyền lợi dành cho mình hơn.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: