Thắc mắc: Nộp hồ sơ thai sản 09 ngày nhưng chưa có tiền?

Bạn có tên Ngọc Bích, mail ngbich98@icloud.com có câu hỏi như sau: Em nộp giấy hưởng chế độ thai sản, hôm nay được được 09 ngày rồi chưa thấy có tiền là sao ạ?. Vậy bao lâu em mới nhận được tiền ạ?

Tư vấn BHXH trả lời.

Đối với chế độ thai sản có 02 trường hợp: 01 Trường hợp lao động đang tham gia BHXH (đang làm việc tại Công ty,đơn vị); 02 là trường hợp lao động đã nghỉ việc nhưng vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Với câu hỏi của bạn không nêu rõ bạn đang làm việc hay đã nghỉ việc, nên chúng tôi xin đề cập đến thời gian nhận tiền thai sản cả 02 trường hợp để bạn được nắm.

1 – Đối với trường hợp đang tham gia BHXH.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 102 của Luật BHXH số 58/2014/QH13, quy định về trách nhiệm của cơ quan BHXH về thời gian giải quyết chế độ thai sản thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

2 – Đối với trường hợp lao động đã nghỉ việc đang bảo lưu thời gian BHXH.

Đối với trường hợp lao động đã nghỉ việc nhưng vẫn đủ điều kiẹn thai sản, thì thời gian giải quyết chế độ thai sản được thực hiện theo Điểm b, Khoản 3, Điều 102 của Luật BHXH số 58/2014/QH13, quy định về trách nhiệm của cơ quan BHXH về thời gian giải quyết chế độ thai sản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Đối với trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với các quy định nêu trên, bạn hãy đối chiếu với điều kiện thực tế của mình để biết được thời gian giải quyết. Bạn có thể tự tra cứu số tiền nhận qua ứng dụng VssID (nếu đã được duyệt hồ sơ) và tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thai sản của mình (nếu biết được mã số hồ sơ: Đối với đang tham gia thì có thể liên hệ người phụ trách lập hồ sơ; đối với tự nộp thì số hồ sơ có trên giấy hẹn).

Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ. Chỉ cần biết mã số hồ sơ, nhập vào để tra cứu: https://tuvanbhxh.net/tra-cuu-tinh-hinh-xu-ly-ho-so/.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: