Thời gian nộp hồ sơ thai sản cho BHXH? Hồ sơ thai sản bao lâu được giải quyết?

Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội khi đang thuộc chế độ thai sản, cần quan tâm các quy định về việc được nhận trợ cấp từ chế độ thai sản Về điều kiện hưởng, hồ sơ thủ tục cũng như thời gian bao lâu được hưởng, vì đó chính là quyền lợi dành cho mình của Bảo hiểm xã hội đã mang lại cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng trong chế độ thai sản.

Trước tiên cần phải đảm bảo bạn phải đủ điều kiện hưởng thai sản, thủ tục hồ sơ gồm những gì và cuối cùng thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết được đề cập cuối bài.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nữ khi sinh con được quy định như sau:

  • Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng.
  • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Theo Điều 101 của Luật BHXH số 58/2014/QH13, quy định về thủ tục hưởng chế độ thai sản gồm một trong các loại giấy tơ sau:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

– Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

– Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

– Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

Thời gian người lao động và người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho BHXH

Về thời hạn giải quyết hưởng chế độ thai sản, tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

=> Như vậy thời gian để người lao động nộp hồ sơ thai sản cho người sử dụng lao động (Công ty, doanh nghiệp,đơn vị đang làm việc…) là khá dài (trên 07 tháng), và khi người sử dụng lao động nhận đủ hồ sơ thì trong vòn 10 ngày phải nộp cho BHXH.

Thời hạn giải quyết hồ sơ của BHXH

Cũng theo Quy định tại Điều 102 của Luật BHXH sô 58/2014/QH13, quy định rõ vấn đề này:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

– Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Như vậy, nếu lao động vẫn đang còn làm ở đơn vị mà nghỉ thai sản, sau khi đơn vị nộp đủ hồ sơ thì trong vòng 10 ngày sẽ được giải quyết; trường hợp nghỉ việc trước khi sinh thì chỉ cần 05 ngày là được giải quyết khi nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Do đó sau khi sinh con, người lao động cần nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội bất kỳ lúc nào vào thời gian là 45 ngày kể ngày trở lại làm việc để được giải quyết hưởng chế độ thai sản.

Đặc biệt trong thời gian qua, tuvanbhxh cũng nhận được nhiều câu hỏi, khi gửi hồ sơ thai sản thì bao lâu được giải quyết, các bạn có thể tìm ra đáp án trong bài viết này!

 

Chia sẽ bài viết: