Vợ không đóng BHXH, Chồng tham gia 02 tháng có được hưởng trợ cấp thai sản?

Bạn đọc có tên Thanh Biên hỏi: Vợ tôi vừa mới sinh con, vợ tôi không tham gia BHXH chỉ ở nhà nội trợ. Tôi vừa được nhận vào Công ty làm bảo vệ được 02 tháng. Như vậy tôi có được nhận tiền BHXH thai sản thay cho vợ tôi không?

Tư vấn BHXH trả lời.

Chế độ thai sản là một trong những chế độ mà người tham gia BHXH được hưởng khi sinh con, nhận con nuôi. Luật BHXH sửa đổi mở rộng thêm cho lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể được quy định tại Điểm e, Khoản 1 của Luật BHXH.

Do vợ của bạn không tham gia BHXH nên hiển nhiên vợ bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của bạn để hưởng được chế độ thai sản thì phải đủ điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối chiếu với quy định bạn nêu, do bạn chỉ đóng BHXH 02 tháng nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. (Nếu bạn đủ điều kiện theo quy định sẽ nhận được 02 tháng lương cơ sở, tiền trợ cấp khi vợ sinh con).

Ngoài chế độ nhận trợ cấp khi vợ sinh, thì lao động nam có thể được nghỉ để chăm sóc vợ khi sinh. Cụ thể theo quy định tại Điều 34 của Luật BHXH quy định:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Trên đây là một số thông tin xin gửi đến bạn.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: