Tham gia BHXH 08 tháng, mức lương 3,938,000, nhận BHXH 1 lần được bao nhiêu?

Bạn đọc tên Bích Hạnh, mail Huynhhanh1309@gmail.com. Gửi câu hỏi đến tuvanbhxh.net như sau:

Tôi tham gia BHXH được 8 tháng từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017 là 7 tháng với lương là 3,938,000 và tháng 1/2018 với lương là 4,179,000. Vậy khi nhận tiền sẽ được bao nhiêu .Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Về việc cách tính tiền BHXH một lần khi nghỉ việc hay điều kiện để có thể nhận được BHXH 1 lần, thì tuvanbhxh.net đã đề cập trong nhiều bài viết trước. Do đó chúng tôi chỉ khái quát lại và tập trung vào tính tiền cụ thể cho trường hợp của bạn.

1 – Cách tính, điều kiện nhận BHXH 1 lần.

Theo Nghị Quyết số 93/2015/QH13 ngày ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Quốc Hội quy định:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Do tổng thời gian tham gia BHXH của bạn chỉ có 08 tháng (dưới 12 tháng), nên cách tính tiền sẽ căn cứ vào Điều 19 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó theo theo khoản 2, Điều 63 của Luật BHXH số 58, Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.” Hiện đã có Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức trượt giá năm 2022.

2- Số tiền được nhận

Căn cứ vào các quy định trên thì có thể tạm tính số tiền của bạn được nhận như sau:

Như vậy số tiền bạn được nhận là: 31,745,000 x 22% = 7,785,193 đồng.

Do 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là: (35,387,240/8) * 2= 8,846,810 đồng.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: