Sinh năm 1970, tham gia bảo hiểm liên tục từ năm 2003, vậy năm 2025 có đủ điều kiện hưởng lương hưu không?

Huỳnh Thị Mai huynhmaivlg@gmail.com. Tôi sinh năm 1970 tôi tham gia bảo hiểm năm 2003 liền tục vậy tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu không ? Tôi muốn nghỉ năm 2025 vậy lương hưu được hưởng là bao nhiêu?

Với thông tin bạn cung cấp đến năm 2025 bạn dự định nghỉ việc thời điểm này bạn đã 55 tuổi,do bạn không nêu rõ ngày tháng sinh nên không thể xác định chỉnh xác thời điểm bạn đủ điều kiện nghỉ hưu và thời gian tham gia BHXH của bạn là 22 năm.

Để đủ điều kiện hưởng hưu thì bạn phải đảm bảo đủ 02 điều kiện là đủ tuổi về hưu và thời gian tham gia BHXH. Căn cứ quy định hiện hành thì thời gian tối thiểu tham gia đủ từ 20 năm trở lên (đối với nam và nữ) và tuổi về hưu đối với nữ năm 2025 là 56 tuổi 08 tháng.

Như vậy với điều kiện của bạn thì năm 2025 khi bạn nghỉ việc bạn sẽ không được hưởng hưu ngay mà phải đủ tuổi về hưu theo quy định. Cụ thể là năm 2027 khi đó tuổi về hưu theo quy định là 57 tuổi 04 tháng.

P/s: Trường hợp bạn đủ điều kiện hưu thì bạn sẽ bị trừ tỉ lệ do thời gian tham gia chỉ mới 22 năm. Theo quy định để lao động nữ hương mức tối đa 75% phải tham gia đủ 30 năm BHXH, trường hợp tham gia thiếu mỗi năm sẽ bị trừ 2%, như vậy bạn sẽ bị trừ 16% khi đủ điều kiện hưởng hưu.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: