Bị tai nạn giao thông không phải là tai nạn lao động thì hưởng được gì?

Tai nạn giao thông, là vấn đề rủi ro có thể xảy ra với bất kì ai, không những dẫn đến thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Vậy khi tham gia BHXH bắt buộc thì bạn sẽ được hưởng những quyền lợi nào? Khi tham gia BHXH bắt buộc không may bị tai nạn giao thông thì căn cứ vào từng trường hợp tai nạn cụ thể mà có thể được hưởng chế độ do Qũy BHXH chi trả.

Người lao động có thể được hưởng chế độ ốm đau hoặc tai nạn lao động tùy trường hợp. Thậm chí, nếu bị tai nạn giao thông dẫn mà dẫn tới tử vong, thân nhân của người đó sẽ được hưởng quyền lợi liên quan đến chế tử tuất. Cụ thể:

tai nạn lao động

Hưởng chế độ tai nạn lao động:

Xem chi tiết bài viết sau: https://tuvanbhxh.net/nhung-dieu-can-biet-ve-che-do-tai-nan-lao-dong/

Chế độ ốm đau khi bị tai nạn giao thông

Căn cứ Điều 25 Luật BHXH 2014 người lao động trong trường hợp này được hưởng chế độ ốm đau nếu có các điều kiện sau:

  • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, phải nghỉ việc
  • Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.
  • Lưu ý: Không giải quyết chế độ ốm đau cho người ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

Như vậy, nếu không thuộc trường hợp tai nạn lao động, khi bị tai nạn và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Theo đó, người lao động sẽ được những quyền lợi sau:

– Về thời gian nghỉ hưởng chế độ:

Tại Điều 26 Luật BHXH 2014, người lao động được nghỉ hưởng chế độ với số ngày:

Làm việc trong điều kiện bình thường:

  • 30 ngày: Đã đóng BHXH dưới 15 năm;
  • 40 ngày: Đã đóng BHXH đủ 15 – dưới 30 năm;
  • 60 ngày: Đã đóng BHXH đủ 30 năm trở lên.

+ Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

  • 40 ngày: Đã đóng BHXH dưới 15 năm;
  • 50 ngày: Đã đóng BHXH đủ 15 – dưới 30 năm;
  • 70 ngày: Đã đóng BHXH đủ 30 năm trở lên. (Thời gian nghỉ này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

– Về mức hưởng chế độ ốm đau:

Theo Điều 28 Luật BHXH 2014, người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo mức:

Mức hưởng chế độ ốm đau=Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 ngàyX 75 (%)x  số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Chế độ tử tuất khi tai nạn giao thông mà bị chết

Theo quy định tại Mục 5 Chương II Luật BHXH năm 2014, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc mà bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong thì thân nhân của họ sẽ được hưởng các quyền lợi về chế độ tử tuất gồm:

– Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết;

– Trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng tùy trường hợp.

– Trường hợp chết do tai nạn giao thông thuộc trường hợp tai nạn lao động: Thân nhân được nhận thêm trợ cấp 01 lần bằng 36 lần lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết.

Khi không may bị tai nạn giao thông người lạo động có thể hiểu hơn một số thông tin cần thiết để đảm bảo được hưởng quyền lợi khi tham gia BHXH bắt buộc, giúp đỡ phần nào khó khăn khi không có khả năng lao động.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn