Đề xuất giảm tuổi trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 80 tuổi trở lên mới được hưởng trợ cấp hàng tháng (trợ cấp người cao tuổi). Tuy nhiên trong Luật BHXH sửa đổi mới đây.Có thể từ năm 2025, những người từ 80 tuổi trở lên sẽ được hưởng hưu trí xã hội thay vì nhận trợ cấp như hiện nay.

Mới đây Bộ lao động – Thương binh xã hội đã có ý kiến đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết thống nhất với Văn phòng Chính phủ về quan điểm cần phải điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Việc thay đổi trên phù hợp với định hướng của nghị quyết 28 của trung ương về “điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách”.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình kinh tế – xã hội, khả năng của ngân sách nhà nước, trước mắt bộ đề xuất tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi giảm ngay độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Thời gian tới, khi điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước cho phép, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí.

Việc thay đổi các chính sách sẽ hướng đến mục tiêu vừa mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, vừa khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trước đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác, thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Khi đạt các điều kiện trên, người cao tuổi sẽ được ngân sách nhà nước trợ cấp hằng tháng, với mức 500.000 đồng/người/tháng (thay vì mức 360.000 đồng/người/tháng hiện hành).

Người nhận trợ cấp cũng được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: