Lấy ý kiến tăng lương tối thiểu vùng 6% so với hiện hành

Lương tối thiểu vùng có thể được điều chỉnh tăng từ ngày 01/7/2024 so với hiện hành. Thời điểm này các cơ quan liên quan đã dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng và đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Dự thảo Nghị định đưa ra mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/7/2024 tăng 6% so với hiện hành. Với đề xuất này, lương vùng I nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV đạt 3,45 triệu đồng.

Cùng với lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng I lên 23.800 đồng/giờ; vùng II lên 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ; vùng 4 là 16.600 đồng/giờ.

tăng lương tối thiểu vùng 6%
Đang dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 6% so với hiện hành

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức điều chỉnh này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu đến hết năm 2024, để cải thiện phần nào cuộc sống cho người lao động.

Mức tăng lương tối thiểu vùng 6% được cho là cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025, tức cơ quan xây dựng chính sách tính trước một phần CPI của năm 2025 vào mức sống tối thiểu để người lao động được hưởng ngay từ giữa năm 2024.

Ngoài việc đảm bảo đời sống trước mắt cho người lao động, thì việc tăng lương tối thiểu vùng còn giúp người lao động hưởng hưu mức cao hơn về sau. Vì lương tối thiểu vùng dùng để làm tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Như vậy, nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này, người lao động cũng được hưởng lợi khi mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao hơn.

Trong trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, dự kiến từ 1/7 sẽ có sự điều chỉnh mức hưởng của nhóm này.

Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng.

Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường. Việc điều chỉnh mức lương hưu không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Nhóm thứ hai là những người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024. Bộ này cho rằng nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Nhóm thứ ba là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

Theo: https://dantri.com.vn/

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: