Vì sao lại tăng mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất năm 2022?

Bạn đọc “Lê Thị H”, quê quán: xã Bình Trị, huyện Kiêng Lương, tỉnh Kiên Giang.

Chị H có gửi đến câu hỏi đến Tuvanbhxh như sau: “Tôi có đọc các bài viết trên mạng về vấn đề mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trong năm 2022 tăng lên. Tôi xin hỏi là vì sao lại tăng lên như vậy?”

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi trên TUVANBHXH, chúng tôi xin thông tin đến cho bạn như sau:

Trước hết, bạn có thể tham khảo thêm bài viết này: Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trong năm 2022 là bao nhiêu?”.

Tuy nhiên, Tuvanbhxh thông tin tóm tắt và bổ sung như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng được quy định như sau:

Mức đóng hằng tháng =22%*Mức thu nhập tháng đóng BHXHMức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH
Bảng công thức (1)

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trước và sau năm 2022 là:

Đối tượng tham giaMức đóng thấp nhất hằng tháng Nhà nước chưa hỗ trợTỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợSố tiền Nhà nước hỗ trợ hằng thángMức đóng thấp nhất hằng tháng khi Nhà nước đã hỗ trợ
Người thuộc Hộ nghèo330.000 đồng30%99.000 đồng231.000 đồng
Người thuộc Hộ cận nghèo330.000 đồng25%82.500 đồng247.500 đồng
Người thuộc Đối tượng khác330.000 đồng10%33.000 đồng297.000 đồng
Bảng mức thấp đóng BHXH tự nguyện thấp nhất hằng tháng năm 2022 (trong giai đoạn 2022 – 2025)
Đối tượng tham giaMức đóng thấp nhất hằng tháng Nhà nước chưa hỗ trợTỷ lệ (%) Nhà nước hỗ trợSố tiền Nhà nước hỗ trợ hằng thángMức đóng thấp nhất hằng tháng khi Nhà nước đã hỗ trợ
Người thuộc Hộ nghèo154.000 đồng30%46.200 đồng107.800 đồng
Người thuộc Hộ cận nghèo154.000 đồng25%38.500 đồng115.500 đồng
Người thuộc Đối tượng khác154.000 đồng10%15.400 đồng138.600 đồng
Bảng mức thấp đóng BHXH tự nguyện thấp nhất hằng tháng trước năm 2022 (trong giai đoạn 2016 – 2021)
tăng mức đóng bhxh tự nguyện năm 2022
Ví sao tăng mức đóng BHXH thấp nhất từ năm 2022 lại tăng?

Vì sao lại tăng lên như vậy?

Ta thấy: theo công thức (1) thì 22% là hằng số (đại lượng có giá trị không đổi). Tuy nhiên, mức thu nhập tháng đóng BHXH và mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH có thể thay đổi, mà chính xác là từ năm 2022 sẽ thay đổi, cụ thể:

  • Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
  • Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó:

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), thì mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn từ giai đoạn năm 2022 đến 2025 là: 1.500.000 đồng (Trước đây, năm 2021 là: 700.000 đồng, căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP, Quyết định 59/2015/QĐ-TTg). Do đó, nếu chưa tính mức nhà nước hỗ trợ thì mức đóng hằng tháng thấp nhất trong năm 2022 là: 22% * 1.500.000 đồng = 330.000 đồng. (Trước đây là: 22% * 700.000 đồng = 154.000 đồng)

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì mức hỗ trợ hằng tháng của Nhà nước cũng thay đổi tương tự.

Như vậy, vấn đề cốt lõi của việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trong năm 2022 là do tăng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng giai đoạn mà Chính phủ quy định. Thông tin đến bạn!

Chia sẽ bài viết: