Cách tính tiền BHXH 1 lần, hồ sơ và thời gian giải quyết.

Hiện nay lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp rất nhiều. Điểm chung của tất cả là sẽ được công ty, doanh nghiệp nơi đang làm đóng BHXH. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp. Nên rất nhiều trường hợp đã nghỉ việc, đồng thời cũng chấm dứt việc tham gia BHXH.

Việc nhận BHXH 1 lần, là điều mà nhiều người nghỉ đến khi không còn tham gia BHXH. Cho dù đã có nhiều phân tích nói về thiệt hơn khi nhận BHXH 1 lần. Nhưng nếu bạn đang trong tình trạng thực sự khó khăn về tài chính, không thể tìm cách giải quyết và quyết định BHXH 1 lần thì nên tham khảo điều kiện hưởng, cách tính tiền BHXH 1 lần, hồ sơ, thủ tục nhận BHXH 1 lần, thời gian giải quyết BHXH 1 lần.

Cách tính tiền BHXH 1 lần
Điều, kiện, mức hưởng BHXH 1 lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Để nhận được trợ cấp BHXH 1 lần thì bạn cần phải xem mình có đủ điều kiện nhận hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, người lao động nhận BHXH 1 lần khi:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
 • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
 • Ra nước ngoài để định cư.
 • Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
 • Sau 01 năm nghỉ việc hoặc sau 01 năm không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Trong các điều kiện trên, thì điều kiện sau 01 năm không tiếp tục tham gia BHXH là thông dụng nhất.

Cách tính tiền BHXH 1 lần

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính bằng:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Cụ thể, theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Lưu ý:

 • Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.
 • Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)

Theo Điều 2 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động áp dụng từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 như sau:

Bảng trượt giá áp dụng năm 2021

Ví dụ minh họa cách tính tiền BHXH 1 lần.

Ông A có quá trình tham gia như sau:

 • Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013, mức lương đóng BHXH là: 1.200.000đ
 • Từ tháng 01/2014 đến tháng 9/2014, mức lương đóng BHXH là: 1.445.000đ
 • Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ
 • Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2020: Nghỉ không lương, không đóng BHXH
 • Từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = 1.777.650 đồng, với cách tính sau:

 • (1.200.000 x 12 (tháng) x 1,22 (trượt giá)  = 17.568.000
 • 1.445.000 x 9 x 1,18 = 15.345.900
 • 2.140.000 x 3 x 1,18 = 7,575,600
 • 2.140.000 x 6 x 1 = 12,840,000

=> Mức Bình  quân: 17,568,000 + 15,345,900 + 7,575,600 + 12,840,000/ 30 tháng = 1,777,650 đồng

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014:

1.777.650 x 1 năm x 1,5 = 2.666.475 đồng

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi:

1.777.650 x 1.5 năm x 2 = 5.332.950 đồng

Tổng tiền BHXH 1 lần được nhận = 2.666.475 + 5.332.950 = 7.999.425 đồng

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25/02/2021, hồ sơ đề nghị nhận BHXH 01 lần được quy định như sau:

 • Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).
 • Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:
 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
 • Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.
 • Trường hợp thanh toán phí giám đinh y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.
 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B – HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Thời gian giải quyết hồ sơ BHXH 1 lần

Theo quyết định 222/QĐ-BHXH, thời giản giải quyết là tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

 • Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);
 • Tiền trợ cấp:
 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;
 • Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

 1. Tôi đã tham gia bhxh được 6năm4tháng . và có đóng Bhxh tự nguyện thêm được 2năm .nhưng thời gian nghỉ ở cty tôi chưa làm thủ tục lĩnh bảo hiểm thất nghiệp, vậy tôi có được lĩnh bảo hiểm thất nghiệp không.

Comments are closed.