Đóng 6 năm BHXH giờ tôi không muốn đóng nữa, tôi có được trả một lần không?

Bạn đọc H Li Na bya, địa chỉ mail linabya771@gmail.com gửi câu hỏi như sau: Tôi mới đóng 6 năm BHXH giờ tôi không muốn đóng nữa, tôi không muốn hướng hưu, có trả 1 lần không?.

Tư vấn BHXH trả lời

Với thời gian tham gia BHXH 6 năm bạn đã nêu, đối chiếu với quy định hiện hành. Nếu bạn đã nghỉ viêc không tham gia BHXH sau 12 tháng thì bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nhận BHXH một lần. Tuy nhiên với dữ kiện của bạn nêu “bạn không muốn đóng nữa” có thể bạn đang tham gia BHXH nên bạn sẽ không đủ điều kiện nhận BHXH một. Trừ trường hợp bạn đã hết tuổi lao động theo quy định (hiện tại nam 60 tuổi 9 tháng và nữ là 56 tuổi).

Thông tin thêm

Nếu đủ điều kiện hưởng một lần thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 1,5 tháng lương bình quân tháng đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH trước 2014 và 2 tháng lương bình quân tháng đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH từ n ăm 2014 trở đi.

Như vậy, bạn xem lại 6 năm đóng BHXH của bạn được đóng từ thời điểm nào và hiện tại bạn đã dừng tham gia hay đang tham gia, bạn đã hết tuổi lao động hay chưa?. Sau đó đối chiếu với thông tin nêu trên để biết mình có được nhận BHXH một lần hay không.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: