Người dân Hà nội sẽ được hỗ trợ thêm tiền khi tham gia BHXH tự nguyện

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND. Quy định mức hỗ trợ tiền thêm đối với người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Luật BHXH hiện tại, người tham gia BHXH tự nguyện ngoài phần đóng theo quy định, thì sẽ được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể:

+ Đối với người tham gia thuộc gia đình Hộ nghèo: 30% trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn nhân với tỉ lệ BHXH (1,500,000 x 30% x 22% =99,000/tháng).

+ Đối với người tham gia thuộc gia đình Hộ nghèo: 25% trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn nhân với tỉ lệ BHXH (1,500,000 x 25% x 22% =82,500/tháng).

+ Đối với người tham gia thuộc gia đình Hộ nghèo: 10% trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn nhân với tỉ lệ BHXH (1,500,000 x 10% x 22% =33,000/tháng).

Thời gian hỗ trợ không quá 10 năm.

Đối với người sinh sống trên địa bàn Hà nội từ ngày 01/8/2022 ngoài phần hỗ trợ như trên sẽ được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Như vậy tổng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện đối với người dân sinh sống trên địa bàn Hà nội từ ngày 01/8/2022 như sau

mức hỗ trợ đóng BHXH TN của hà nội
Người dân Hà nội sẽ được hỗ trợ thêm khi tham gia BHXH tự nguyện

Như vậy người tham gia khi đóng mức thấp nhất (1,500,000 đồng), nếu là người thuộc hộ nghèo chỉ phải đóng 132,000 đồng/ tháng; người thuộc gia đình cận nghèo chỉ phải đóng 165,000 đồng/ tháng; đối tượng khác chỉ phải đóng 264,000 đồng/tháng.

Thời gian thực hiện từ 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Với chính sách hỗ trợ trên sẽ giúp cho nhiều người dân sẽ dễ dàng tiếp cận với chính sách BHXH tự nguyện. Nhằm có cuộc sống ổn định khi về già, góp phần ổn định đời sống xã hội.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: