Mẫu số 03 – Dành cho người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Đây là mẫu dành cho người lao động quay trở lại thị trường lao động. Trách nhiệm lập mẫu số 03 thuộc về doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

Mẫu gồm 3 phần chính: Phần I gồm các thông tin của doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh; Phần II là danh sách người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà; Phần III danh sách người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc/mới được tuyển dụng đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Xem thêm: Mẫu 02 kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Mẫu số 01 đơn đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Mẫu số 01
(Kèm theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg
Ngày 28/3/2022Ngày 28/3/2022

Trích Điều 10 của Quyết định số 08/2022 – Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: