Công nhân máy chải ngành dệt may đóng trên 20 năm BHXH thì khi nào hương lương hưu?

Bạn đọc “Vũ Thị Nga”, có gửi câu hỏi đến Tuvanbhxh như sau:

“Tôi đóng BHXH bắt buộc là 16 năm 3 tháng, BHXH tự nguyện là 04 năm 6 tháng, giới tính Nữ, tháng năm sinh: 12/1967. Hiên là công nhân máy chải, ngành dệt may. Như vậy, tôi có được hưởng chế độ lao động nặng nhọc, độc hại không? Khi nào được nhận lương hưu và bao nhiêu?”

Công nhân máy chải

TUVANBHXH THÔNG TIN ĐẾN BẠN NHƯ SAU:

I – BẠN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI KHÔNG?

Trước hết, cần xác định công việc bạn đang làm có thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do BLĐ-TB&XH ban hành hay không.

Căn cứ Số thứ tự 7 & 9 Mục X. “Da giày, dệt may”Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Ban hành Kèm theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 12/11/2020) thì công việc “Vận hành máy cung bông và máy chải cúi” hoặc “Vệ sinh máy chải, dây chuyền sợi, dệt, nhuộm” thì thuộc loại công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV).

Theo thông tin bạn cung cấp thì là “công nhân máy chải”, nên chưa đầy đủ thông tin chi tiết, bạn có thể xem kỹ lại trong HĐLĐ là công việc gì?

Nếu thuộc một trong hai trường hợp trên thì bạn được hưởng chế độ NLĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Cụ thể như sau:

Một là, khi làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động là 14 ngày làm việc (Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 113 BLLĐ năm 2019);

Hai là, nếu là lao động nữ thì khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi (Căn cứ Khoản 2 Điều 137 BLLĐ năm 2019).

Ba là, có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn (nhưng không quá 05 tuổi) so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (Căn cứ Khoản 3 Điều 169 BLLĐ năm 2019).

II – KHI NÀO ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG HƯU VÀ BAO NHIÊU?

Bạn tham khảo bài viết Đủ 20 năm BHXH, chưa đến tuổi nghỉ hưu thì có được hưởng lương hưu không? này, để xem điều kiện hưởng lương hưu.

Tuvanbhxh sẽ giải đáp ngắn gọn như sau:

Căn cứ Điều 54 Luật BHXH năm 2014; Điều 169 BLLĐ năm 2019 thì theo như thông tin bạn cung cấp thì Tuvanbhxh sẽ giả sử các trường hợp có thể xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Hiện nay, bạn có đủ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo phân tích ở mục Thứ nhất) thì bạn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (bạn sinh năm 1967 thì hiện nay bạn đã đủ kiều kiện).

Trường hợp 2: Hiện nay, bạn chưa có đủ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo phân tích ở mục Thứ nhất) hoặc công việc của bạn là công việc lao động trong điều kiện bình thường thì bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nghỉ hưu nếu bạn đủ tuổi nghỉ hưu theo luật Lao động. Tháng năm sinh của bạn là 12/1967, giới tính Nữ thì đến năm 2023 bạn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trên (Căn cứ Điều 4 và xem Phụ Lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

Đối với mức hưởng lương hưu hằng tháng, bạn có thể tham khảo bài viết: Tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì mức lương hưu tính thế nào? này. Tương tự như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 56, Điều 71 Luật BHXH năm 2014, Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

Khi đó, mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được tính theo công thức sau:

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

– Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là mức thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 của Luật BHXH năm 2014.

Như vây, mức lương hưu bạn sẽ được tính theo quy định trên (thông tin bạn cung cấp chưa đủ để Tuvanbhxh xác định cụ thể mức lương hưu của bạn là bao nhiêu). Cụ thể thế nào thì khi bạn nghỉ hưu thì Cơ quan BHXH sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm đó để tính mức lương hưu.

Thông tin đến bạn!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 6 ý kiến cho bài viết

  1. Người đóng Bhxh>20năm, tháng cuối cùng đóng Bhxh bb (và ngược lại tháng cuối cùng đóng Bhxh tự nguyện )tuổi làm lương hưu như thế nào

  2. Tôi đóng Bhxh bb trước,sau đó đóng Bhxh tự nguyện.Bạn tôi đóng Bhxh tự nguyện trước,sau đó đóng bhbb,như vậy cách tính lương hưu cho mỗi trường hợp

  3. Tôi là cn đứng máy chải dây chuyền sợi, có được hưởng chế độ LĐ nặng nhọc, độc hại không (nữ)

Comments are closed.