Tải mẫu C18-TS phiếu đề nghị gộp sổ BHXH (hiệu lực từ 01/5/2020)

Mẫu C18-TS được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 03 năm 2020 của BHXH Việt Nam.Trách nhiệm lập mẫu C18-TS này thuộc về phòng/Tổ cấp sổ, thẻ.

Download mẫu C18 về máy

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
C18-TS27/03/202001/05/2020Download
mẫu C18-TS

Những trường hợp cần phải lập mẫu C18-TS này:

Đối với hồ sơ cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995; gộp sổ BHXH.

Mục đích lập mẫu C18-TS là gì?

Mục đích lập phiếu đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) là để Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện cập nhật thời gian đóng BHXH khi có đề nghị gộp sổ BHXH của người tham gia vào cơ sở dữ liệu và hoàn trả thời gian đóng BHXH trùng.

Cách điền mẫu C18-TS

Cột 1: ghi số thứ tự
Cột 2: Ghi họ tên của người tham gia
Cột 3: Ghi tên đơn vị nơi người lao động đang tham gia BHXH hoặc ghi “Bảo lưu” nếu người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.
Cột 4, 5, 6: Ghi mã số sổ BHXH đã được cấp
Cột 7: Ghi mã số sổ BHXH đề nghị giữ lại sau khi gộp (ưu tiên lấy mã số BHXH đã được đồng bộ trên cơ sở dữ liệu Hộ Gia đình).
Cột 8: Ghi mã số sổ BHXH đề nghị hủy sau khi gộp
Cột 9,10: Ghi khoảng thời gian tham gia BHXH bị đóng trùng (nếu có)
Cột 11: Ghi số tháng đóng BHXH trùng (nếu có)
Cột 12: Ghi mã số sổ BHXH đề nghị hoàn trả tương ứng với khoảng thời gian bị đóng trùng (nếu có)
Cột 13,14: Ghi Tổng thời gian tham gia BHXH, BHTN sau khi gộp sổ BHXH.

Chia sẽ cho bạn bè qua Zalo:

tư vấn bhxh

Ý kiến của bạn