Công văn 1147/BHXH-TST. V/v kê khai số ĐDCN/CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

Ngày 04 tháng 05 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1147/BHXH-TST. Về việc kê khai số định danh cá nhân, CCCD khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT.

Cụ thể: Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT; thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì yêu cầu bắt buộc người tham gia kê khai số CCCD hoặc số Định danh cá nhân (ĐDCN) (đối với người tham gia chưa được cấp CCCD) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH) để cơ quan BHXH cập nhật vào Cơ sở dữ liệu (CSDL).

Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số ĐDCN/CCCD vào CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ với CSDL quốc gia về Bảo hiểm và chỉ đạo ngành Công an trong việc thông báo số ĐDCN kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Quán triệt các bộ phận khi tiếp nhận hồ sơ (bản giấy hoặc điện tử) phải kiểm tra các tiêu chí kê khai trên biểu mẫu trong đó bắt buộc kê khai số ĐDCN/CCCD và cập nhật thông tin vào CSDL phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, khớp đúng với hồ sơ kèm theo.

Yêu cầu BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ) để giải quyết.

Tải Công văn 1147/BHXH-TST

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Công văn 1147/BHXH-TSTNgày 04/05/2022Ngày 04/05/2022

Chia sẽ bài viết: