Người tham gia BHXH, BHYT phải bổ sung CCCD/ số định danh cá nhân khi đến làm thủ tục

Để thực hiện mục tiêu “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn 1147/BHXH-TST yêu cầu các BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT; thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì yêu cầu bắt buộc người tham gia kê khai số CCCD hoặc số Định danh cá nhân (ĐDCN) (đối với người tham gia chưa được cấp CCCD) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH) để cơ quan BHXH cập nhật vào Cơ sở dữ liệu (CSDL).

Như vậy người tham gia BHXH, BHYT khi làm thủ tục với cơ quan BHXH thì cần chuẩn bị CCCD hoặc số định danh cá nhân (đối với người chưa được cấp CCCD) để bổ sung vào cơ sở đang quản lý của cơ quan BHXH.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn