Hồ sơ để điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH và thẻ BHYT?

Bạn đọc “Lê Anh Thư” hỏi: Xin chào. Lúc trước cty tôi làm cho tôi thẻ BHYT và sổ bảo hiểm dựa trên CMND không có ngày sinh. Nay tôi đã được cấp Căn cước công dân có ngày sinh. Tôi muốn cập nhật ngày sinh và số Căn cước lên sổ bảo hiểm và thẻ BHYT thì tôi phải nộp giấy tờ gì cho cty của tôi để họ làm hồ sơ cập nhật cho tôi?

Tuvanbhxh trả lời

Căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam, quy định việc “. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH” như sau:

1. Thành phần hồ sơ

a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Hồ sơ kèm theo:

  • Thay đổi nơi làm việc:Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc
  • Điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu. – Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian giải quyết

Theo Điều 29 và 30 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

a) Đối với điều chỉnh sổ BHXH: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

b) Đối với điều chỉnh thẻ: Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối chiếu với các quy định trên, thì bạn cần cung cấp mẫu tờ khai TK1-TS, giấy khai sinh, Căn cước công dân có ngày tháng sinh, sổ BHXH cho công ty để làm hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH và thẻ BHYT.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: