Tải Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành 14 tháng 04 năm 2017. Quyết định này ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này bao gồm 08 chương và 50 điều.

> Luật BHXH số 58/2014/QH13

Quyết định 595/QĐ-BHXH
Quyết định 595 thay thế Quyết định 959.

Quyết định 595 quy định chi tiết về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, hồ sơ thủ tục để tham gia BHXH, BHYT, cấp, đổi BHYT, quy định các mẫu biểu để đơn vị sử dụng lao động lập danh sách đề nghị cấp thẻ, làm thủ tục tham gia mới hay tăng giảm lao động….

 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành kèm theo: PHỤ LỤC 01: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP, GHI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH — PHỤ LỤC 02: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ LẬP DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN — PHỤ LỤC 03: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP LẠI, GHI, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT và DANH MỤC BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT cùng các mẫu: Mẫu TK1-TS — Mẫu TK3-TS — Mẫu D01-TS — Mẫu D02-TS — Mẫu D03-TS — Mẫu D05-TS — Mẫu D02a-TS — Mẫu D03a-TS — Mẫu D04a-TS — Mẫu D04b-TS — Mẫu D04c-TS — Mẫu D04d-TS — Mẫu D04c-TS — Mẫu D04b-TS — Mẫu D04k-TS — Mẫu D04m-TS — Mẫu D05a-TS — Mẫu D06-TS — Mẫu D08a-TS — Mẫu D09a-TS — Mẫu D10a-TS — Mẫu C02-TS — Mẫu C03-TS — Mẫu C06-TS — Mẫu C07-TS — Mẫu: C08-TS — Mẫu số: C10-TS — Mẫu số: C12-TS — Mẫu số: C13-TS — Mẫu C16-TS — Mẫu C17-TS — Mẫu S04-TS — Mẫu S05-TS — Mẫu S06-TS — Mẫu số: S07-TS — Mẫu B01-TS — Mẫu B02a-TS — Mẫu số: B02b-TS — Mẫu số: B03-TS — Mẫu số: B03a-TS — Mẫu số: B04a-TS — Mẫu số: B04b-TS — Mẫu số: B04c-TS — Mẫu số: B05-TS — Mẫu số: B06-TS — Mẫu số: K01-TS — Mẫu K02-TS.

Ở các bài viết sau tuvanbhxh.net sẽ cung cấp các mẫu biểu có trong Quyết định này. Tuy nhiên hiện tại đã có một số mẫu đã được thay đổi, bạn các nên lưu ý tải mẫu mới nhất về thực hiện.

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
595/2017/QĐ-BHXH14/04/201701/07/2017DownloadBài viết liên quan