Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/Qh13. Định dạng .doc và pdf

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014. Gồm có 09 chương, 125 điều, quy định các chế độ BHXH như Hưu trí, Tử tuất, Thai sản, Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp và chế độ Ốm đau, quy định hồ sơ, mẫu biểu, thủ tục và thời giản nộp, thời gian giải quyết các hồ sơ chế độ BHXH. Luật còn quy đinh các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, các chế độ của BHXH tự nguyện. Chi tiết nội dung các chương như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội số 58
Luật BHXH số 58/2014/QH13
  • Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • Chương II: QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NG­ƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯ­ỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • Chương III: BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
  • Chương IV: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
  • Chương V: QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • Chương VI: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • Chương VII: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • Chương VIII: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
  • Chương IX: ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH.

Luật Bảo hiểm xã hội số 58 này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

File Luật Bảo hiểm xã hội số 58 /2014/QH13 có 02 định dạng, 01 định dạng .doc và 01 định dạng .PDF. Các bạn có thể lựa chọn để tải về tìm hiểu.

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về dạng .DOC
Luật số 58/2014/QH1320/11/201401/01/2016Tải về dạng .PDF

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: