Đóng BHXH 25 năm, nghỉ việc thì khi nào được hưởng lương hưu?

Bạn đọc “Nguyễn Lê Tú V”, có địa chỉ gmail là: nguyenletu***@gmail.com

Chị V có gửi đến câu hỏi đến Tuvanbhxh như sau: “Chào admin, chị hiện đang làm việc tại doanh nghiệp… ở Tp. HCM. Chị đự định cuối năm nay xin nghỉ việc, chị đã đóng BHXH được 25 năm rồi, năm nay chị 50 tuổi và công việc chị chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi cũng không thuộc công việc đặc biệt gì. Không biết là nếu chị tính nghỉ hưu cuối năm nay vậy thì có được hưởng lương hưu ngay không ad ơi, hay là thế nào? Cảm ơn admin nhé!”

Cảm ơn chị V đã gửi câu hỏi trên TUVANBHXH, chúng tôi xin thông tin đến cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

c) NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

“2. Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”.

Căn cứ theo bảng tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu thì tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh như sau:

+ Tuổi nghỉ hưu của NLĐ Nam trong năm 2022 trong điều kiện lao động bình thường là: 60 tuổi 6 tháng.

+ Tuổi nghỉ hưu của NLĐ Nữ trong năm 2022 trong điều kiện lao động bình thường là: 55 tuổi 8 tháng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên và những thông tin của chị V cung cấp thì cuối năm 2022 chị nghỉ việc. Tuy rằng, chị có hơn 20 năm đóng BHXH (chính xác là 25 năm), thì khi đó điều kiện đủ tiếp theo nữa là chị cần phải đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, cụ thể là 55 tuổi 8 tháng trong năm 2022, hiện tại chị 50 tuổi thì chị có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH năm 2014 đến khi chị đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH.

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến chị V. Mong sẽ hữu ích đối với chị!

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: