Mức hưởng chế độ thai sản cho nữ 2020 khi sinh con (có ví dụ)

Bạn longpk…@gmail.com đã gửi câu hỏi đến tuvanbhxh với nội dung lao động nữa hưởng chế độ thai sản khi sinh con như thế nào?

Chế độ thai sản cho nữ khi sinh con

Lao động nữ đang tham gia BHXH bắt buộc khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản cho nữ 2020.

Theo điều 31 của Luật BHXH số 58 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các mục b, c và d nêu trên này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại mục b nêu trên đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định như trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH số 58.

Mức hưởng chế độ thai sản cho nữ 2020

Mức hưởng chế độ thai sản cho nữ 2020

Theo điều 39 của Luật BHXH số 58 thì mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật BHXH số 58 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Ngoài ra theo Điều 38 của Luật BHXH thì lao động nữ sinh con còn được hưởng thêm 02 tháng lương cơ sở trợ cấp: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A tham gia BHXH bắt buộc với quá trình diễn biến lương như sau:

  • Từ tháng 01/2020 đến 04/2020 mức đóng BHXH 2.000.000 đồng.
  • Từ tháng 05/2020 đến 08/2020 mức đóng BHXH 5.000.000 đồng.

Đến tháng 09/2020 sinh con và nghỉ thai sản thì số tiền được hưởng như sau:

  • Bình quân lương 06 tháng trước khi nghỉ thai sản (từ 03/2020 đến 08/2020) = (2.000.000 x 2) + (5.000.000 x 4) = 24.000.000 / 6 = 4.000.000 đồng.
  • Tiền thai sản = 4.000.000 x 6 = 24.000.000 đồng.
  • Mức trợ cấp: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng.
  • Như vậy tổng số tiền chị A được hưởng khi sinh con là 26.980.000 đồng.

Trong thời gian nghỉ hưởng thai sản vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH như không được tính là thời gian tham gia BHTN!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: