Quá hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHTN, khi tham gia lại thời hạn đóng bao lâu thì được nhận trợ cấp BHTN?

Bạn đọc “Phạm Minh An” hỏi: Cho mình xin hỏi mình nghĩ việc 05/7/2021.  Công ty có quyết định nghỉ việc nhưng do dịch covid nên Công ty làm khó khăn không đóng tháng 06/2021 mặc dù mình làm việc đầy đủ. Đến giờ BHXH Hóc Môn – TP HCM vẫn chưa chốt được sổ BHXH cho mình do thiếu tháng 06/2021. Sổ Bảo hiểm xã hội mình 7913029xxx… Vậy cho mình hỏi như trường hợp của mình có cách nào để vẫn được tính bảo hiểm thất nghiệp không hoặc nếu bây giờ mình tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì thời hạn đóng đủ mấy tháng sẽ được tính bảo hiểm thất nghiệp, Xin cảm ơn!

TUVANBHXH trả lời:

Theo quy định tại Điều 49 Luật làm việc 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện (xin trích dẫn một nội dung liên quan đến câu hỏi của bạn):

  1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
  2. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Như bạn đã trình bày, thời điểm hiện tại là tháng 10/2021, đối chiếu với quy định trên thì đã quá hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp BHTN hàng tháng.

Nếu bạn muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì ngay tháng 10 bạn có thể tham gia tại công ty hay doanh nghiệp khác, sau đó nếu bạn nghỉ việc thì khi đó bạn đã đủ điều kiện hưởng ( Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, xin gửi đến bạn!

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Em có tải phần mềm Vssid để đăng ký tài khoản. Nhưng mình đăng ký thì được báo Số bảo hiểm của mình đã đăng ký bằng số điện thoại và email không phải của mình. Giờ em cần làm gì để đăng ký VssID và dịch vụ công bảo hiểm xã hội ạ