Nghỉ không lương làm sao để nhận hỗ trợ 116? đăng ký trên app thì báo “không thuộc đối tượng”?

Bạn đọc “Nguyễn thị ngọc trang” hỏi. Chào TUVANBHXH

Em đang nghĩ không lương tại đơn vị, em có tra cứu thì thấy trường hợp của em vẫn được nhận hỗ trợ từ quỹ bhxh. Nhưng làm sao để em làm hồ sơ để nhận ạ. Em vào ứng dụng vssid thì hiện là em không thuộc đối tượng?.

Tuvanbhxh trả lời

Theo Văn bản số 3535/LĐTBXH-VL c ủa Bộ lao động thương binh và xã hội. Đã hướng dẫn xác định các trường hợp nghỉ không lương thì vẫn được nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Xin trích dẫn phần văn bản cho bạn được nắm rõ.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động. Tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xa hội nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, hưởng chế độ thai sản…trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 cũng như trước ngày 01 tháng 01 năm 2020.”:

Về vấn đề gửi hồ sơ để được nhận, thì Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng đã có văn bản 3224 để hướng dẫn thực hiện. Quy trình thực hiện như trường hợp đang tham gia BHTN. Do đó bạnn được Công ty lập danh sách trên mẫu 02 để gửi cho cơ quan BHXH để được hưởng trợ cấp, bạn không thực hiện riêng lẽ trên app VssID được!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Huỳnh Văn Quốc

    - Edit

    Tôi nghỉ việc và không đóng BHXH, BHTN từ tháng 9/2019 đến nay. Thời gian BHTN chưa hưởng là 13 tháng . Như vậy tôi có được hỗ trợ Covid không ??

Comments are closed.