Tải mẫu D03-TS theo QĐ 505/QĐ-BHXH và mẫu C17-TS

Mẫu D03-TS là mẫu kê khai các thông tin của người chỉ tham gia BHYT để thu, cấp thẻ BHYT, như đối tượng hộ gia đình, học sinh, người cao tuổi, bảo trợ xã hội….Đây là mộ mẫu biễu rất quan trọng cho các đại lý thu BHYT, cán bộ phụ trách lập danh sách đối tượng chỉ tham gia BHYT ở các trường học, UBND xã, các cơ sở giáo dục…

mẫu D03-TS
Mẫu D03 -TS để lập danh sách đối tượng chỉ tham gia BHYT

Cũng giống như mẫu Tk1-ts, mẫu D03-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH có những thay đổi đáng kể so với mẫu biểu kèm theo Quyết định 595. Cụ thể như: địa chỉ đã được đưa vào tiêu chí cột thay vì dòng như trước, thêm các cột hỗ trợ thêm, bỏ cột số biên lai. Đặc biệt phần ký chỉ còn 1 chỗ duy nhất là cơ quan quản lý đối tượng.

Với mẫu C17 luôn đi kèm với mẫu D03-TS khi nhân viên đại lý thu các đối tượng như hộ gia đình, hộ cận nghèo, học sinh thu BHXH tự nguyện. do đó mẫu này cũng những thay đổi.

Tên mẫuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Mẫu D03-TS27/03/202001/05/2020Download D03-TS (.XLS)
Mẫu C17-TS27/03/202001/05/2020Download C17-TS (.XLS)

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/