Có bị quá hạn thời gian nhận BHXH 1 lần khi đã ngưng tham gia thời gian dài?

Tuvanbhxh trả lời câu hỏi của bạn đọc “Ánh Loan”, nội dung câu hỏi như sau: năm 2018 tôi có tham gia BHXH được 14 tháng, sau đó tôi nghỉ việc cho đến nay. Hiện tại đã hơn 2 năm không biết có quá hạn thời gian nhận BHXH 1 lần hay không?.

quá hạn thời gian nhận BHXH 1 lần
Không có quy định việc quá hạn thời gian nhận bhxh 1 lần!

Căn cứ theo các quy định về nhận BHXH 1 lần, cụ thể là Điều 1 của Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Quốc Hội quy định.

 Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy chỉ có quy định là ngừng tham gia BHXH sau 01 năm mới đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần, nhưng lại không có quy định thời gian quá hạn để hưởng BHXH 1 lần. Do đó bạn hoàn toàn có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần.

Tuy nhiên trước khi bạn làm thủ tục nhận BHXH 1 lần, bạn có thể xem bài viết Có nên nhận BHXH 1 lần? 07 “cái mất” khi nhận BHXH một lần!

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 93/2015/QH13, cũng quy định mức hưởng BHXH 1 lần bằng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH nếu tham gia trước năm 2014, bằng 2 tháng lương bình quân đóng BHXH nếu tham gia BHXH sau năm 2014.

Chia sẽ bài viết: