Tham gia BHXH 1 năm 02 tháng có được tính là 1,5 năm?

Bạn đọc tên “Hậu”, địa chỉ mail phau25xx@gmail.com,gửi đến tuvanbhxh câu hỏi như sau: Em tham gia BHXH được 01 năm 02 tháng. Như vậy có được tính là 1.5 năm khi nhận BHXH 1 lần không ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội. Khi lao động hưởng BHXH 1 lần được tính như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Bên cạnh đó căn cứ theo Điều 19 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy trường hợp của bạn đóng BHXH 01 năm 02 tháng, khi tính hưởng chế độ sẽ được tính là 1,5 tháng lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên trước khi Quyết định hưởng BHXH 1 lần, mời bạn tham khảo bài viết Có nên nhận BHXH 1 lần hay không? để xem mất những gì khi nhận BHXH 1 lần nhé.

Chia sẽ bài viết: