Tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động hàng tháng bao nhiêu?

Rất nhiều trường hợp, người lao động đang tham gia BHXH tại các Công ty, doanh nghiệp…đều không biết hàng tháng mình phải BHXH với tỷ lệ bao nhiêu. Đa phần chỉ biết hàng tháng bị trừ lương vài trăm nghìn! Để giải đáp thắc mắc này, cũng như để nhiều người lao động hiểu rõ thêm tỷ lệ trích đóng BHXH, tuvanbhxh xin chia sẽ với người lao động như sau:

1 – Tỷ lệ trích đóng BHXH của người lao động

Theo Điều 5 của Quyết định 505/QĐ-BHXH, quy định “Người lao động quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, và Tiết b Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

Trong đó: Đối tượng tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 là:

  • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đối với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

2 – Tỷ lệ trích đóng BHYT của người lao động

Theo Điều 18 của Quyết định 505/QĐ-BHXH, quy định:

  • Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.
  • Đối với đối tượng quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 17: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.
  • Đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó UBND xã đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

Có thể thấy, tỷ lệ trích đóng BHYT của người lao động hàng tháng là 1,5% tiền lương tháng.

3 – Tỷ lệ trích đóng BHTN của người lao động

Cũng theo Điều 14 của Quyết định 505/QĐ-BHXH, quy định:

Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

Tổng kết: Từ các quy định trên có thể thấy, tổng tỷ lệ mà người lao động trích nộp đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng là 8 + 1,5 + 1 = 10,5% tiền lương tháng.

Ví dụ. Chị B làm việc tại Công ty N, với mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 5,000,000 thì mỗi tháng chị B sẽ bị trừ 525,000 đồng (5,000,000 x10,5%).

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Một ý kiến cho bài viết “Tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động hàng tháng bao nhiêu?

  1. ví dụ lương của bạn 15tr, nhưng công ty chỉ đóng bhxh cho bạn ở mức 10.5% của 4,8tr , còn 10,2tr bạn phải tự đóng bhxh với mức 32%, nếu bạn k đồng ý, công ty cho bạn nghỉ việc, vậy phải làm thế nào ạ

Comments are closed.